Category Archives: kace rezervoari

Plasticne kace i rezervoari za vodu

Kuburite sa snabdevanjem vode, dešava vam se često da u letnjem periodu ostanete bez vode. Možda je vreme da napravite veće rezerve vode, da proverite kako vam stoje bazeni. Ja mogu da vam predložim idealno rešenje kada su u pitanju rezervoari za vodu. Pođimo prvo od toga da vam treba brzo i jednostovano rešenje koje se lako montira, a još brže pušta u upotrebu i još nešto interesantno i važno je svakako cena, odnosno koliko novca treba da uložite u rezervoare za vodu. prosto i jednostvano mnogo manje nego da morate da zidate betonske rezervoare za vodu.

Vrste rezervaora za vodu

Odlučite se za plastične rezervoare za vodu koje imate u tri varijante i sve to u zavisnosti kako i koliko ćete da ih koristite. Ako je u pitanju tehnička voda onda su vam dobri otvoreni plastični rezervoari, odnosno plasticne kace. NJih možete da koristite kao univerzalne, pa leti za vodu, a u toku zime plastične kace mogu da služe za sve i svašta i skladištenje različitih vrsta materija i to različitog agregatnog stanja.

Vertikalnii horizontalni rezervoari

Plastične rezervoare imamo vertikalne i horizontalne rezervoare. Mogu biti nadzemni i mogu se ukopavati u zemlju. Cisterne za vodu se obično ukopavaju u zemlju, a mogu lako da se instaliraju na karete pa da budu mobilne, to jeste da se sa njima ide do izvora i po potrebi uzima voda i transportuje na odgovarajuće mesto.

Plastični rezervoari bili vertikalni ili horizontalni, otvoreni (plasticne kace) ili zatvoreni rezervoari su nešto što će vam u velikoj meri olakšati posao sa snabdevanjem vode.

Separatori masti i ulja

Separatori mast i ulja se izrađuju od rezervoara od plastične mase dobijene ekstruzijom, odnosno spiralnim namotavanjem. U područjima gde su otpadne vode zasićene mastima i uljima koje se ne mogu direktno ispuštati u okolinu, potrebno je izvršiti odvajanje i prečišćavanje. Najčešće je to sprečavanje zaprljane i masne vode da ode u kišnu kanalizaciju. Zaštita čovekove okoline uvek mora biti na prvom mestu. Primenjuju se na benziskim pumpama, auto servisima, auto perionicama, farmama … Separatori masti i ulja rade na principu odvajanja masti iz vodo na osnovu razlike u specifičnoj težini. Ulje se izdvaja i nakon što dostigne debljinu od 40 cm separator treba isprazniti. Debljina sloja ulja se meri mernim letvama. U zavisnosti od potrebe separatori masti i ulja mogu biti postavljeni u zemlji ili nad zemljom. Rade se po potrebi u zapreminama od 500 litara do potrebe kupca, sve zavisi od količine masti i ulja koja se izdvaja u procesu koji se obavlja.

Za detalje posetite sajtove cabarplast.com i kacerezervoari.com (Agroplastika).

 

Plasticni rezervoari za vodu, cisterne, plasticne kace

Predstavićemo vam jedan proizvod koji je već odavno hit, i za koga ne verujem da niste čuli, ili ga bar niste videli. To su plasticni rezervoari, a najviše se koriste kao plasticni rezervoari za vodu jer u potpunosti mogu da zamene betonske rezervoare za vodu. Osim toga imaju mnogo presnosti u odnosu na zidanje rezervoara za vodu. Plastični rezervoari za vodu se prave različitih zapremina i po želji kupca. Lako se održavaju, još lakše postavljaju i ukopavaju u zemlju, bezbedniji su od betonskih, lakše se zatvaraju, voda u njima će biti nepromenjena. Svi plasticni rezervoari imaju ateste da su bezbedni za upotrebu ida nemaju sastojhke koji bi štetili zdravlju čoveka. Cisterne za vodu su vrlo popularan proizvod i to su horizontalni plastični rezervoari koji se uglavnom ukopavaju u zemlju, ali mogu biti i nadzemni rezervoari.

Plastične kace su otvoreni vertikalni plasticni rezervoari i takođe i oni se mogu koristiti kao plasticne kace za vodu.