Selidbe i pakovanje

Sastavni i veoma važan segment jedne selidbe jeste pakovanje, i nije to samo uzeti kutije za selidbe, potrpati stvari i zatvoriti. Pre nego što to uradite morate proveriti da li se stvari mogu pomerati u kutiji. Ako ostavite isuviše praznog prostora u kutiji, to može izazvati neke probleme. Takođe proveravajte i težinu kutije, odnosno nemojte mnogo da natrpate u kutiju. Popunite celu kutiju od dna ka vrhu, da se stvari ne bi kretale po kutiji, koristite papir, novine kako bi popunili prazan prostor između predmeta.

Kod selidbe je jedinstvena prilika da se na lagan način oslobodite nekih svojih suvišnih stvari koje su spremne za bacanje. Zašto bi sve to pakovali i raspakivali, ako vam je to nepotrebno i ako te stvari ne koristite godinama. Što manje bespotrebnih stvari ponovo ponesete sa sobom to će vam biti bolje.

Osim pakovanja u kutije ne zaboravite pakovanje i zaštitu svog nameštaja, koji po potrebi treba demontirati, a kasnije ponovo sastaviti. Sve delove namestaja treba dobro zaštiti folijom ili ako je potrebno i ćebadima.

Selidbe uz pametno i pažljivo pakovanju završićete bez gubitaka i lomova vama dragih stvari, ali ćete na taj način i smanjiti materijalne troškove selidbe.

 

Separatori masti i ulja

Separatori mast i ulja se izrađuju od rezervoara od plastične mase dobijene ekstruzijom, odnosno spiralnim namotavanjem. U područjima gde su otpadne vode zasićene mastima i uljima koje se ne mogu direktno ispuštati u okolinu, potrebno je izvršiti odvajanje i prečišćavanje. Najčešće je to sprečavanje zaprljane i masne vode da ode u kišnu kanalizaciju. Zaštita čovekove okoline uvek mora biti na prvom mestu. Primenjuju se na benziskim pumpama, auto servisima, auto perionicama, farmama … Separatori masti i ulja rade na principu odvajanja masti iz vodo na osnovu razlike u specifičnoj težini. Ulje se izdvaja i nakon što dostigne debljinu od 40 cm separator treba isprazniti. Debljina sloja ulja se meri mernim letvama. U zavisnosti od potrebe separatori masti i ulja mogu biti postavljeni u zemlji ili nad zemljom. Rade se po potrebi u zapreminama od 500 litara do potrebe kupca, sve zavisi od količine masti i ulja koja se izdvaja u procesu koji se obavlja.

Za detalje posetite sajtove cabarplast.com i kacerezervoari.com (Agroplastika).

 

Industrijski otirači za zdravo i bezbedno radno okruženje

Bezbedni otirači, napravljeni od trajnih i otpornih materijala imaju višestruku primenu. Prvenstveno su namenjeni radnim okruženjima u kojima su zastupljeni stresni uslovi za rad. Industrijski otirači koriste se u fabrikama, servisnim pogonima i svuda gde radnici provode veći deo radnog vremena, stojeći.

Ovi otirači pored zaštite,smanjuju i umor tela i bolove u nogama. Radnici su odmorniji, što ubrzava njihov rad i povećava njihovu produktivnost.

 Industrijski otirači napravljeni su od specifičnih materijala, koji ih čine idealnom zaštitom od vatre, raznih vrsta hemikalija i industrijskog ulja.  Dodatno štite i od električnog udara. Posebno neklizajuće svojstvo, sprečava pad na kliznim područijima, a posebna struktura koja je u osnovi otirača, potiskuje vodu ispod njega. Kretanje se olakšava, a pad teških predmeta se ublažava i amortizuje. Poseban sistem pričvršćivanja za pod, omogućuje da im se menja oblik u zavisnosti od potrebe radnog mesta. Obezbeđuju sigurnu podlogu za rad. Dodatnu zaštitu pruža guma, koja štiti pod od oštećenja. Mogu se naći u indvidualnom obliku, ali i u celovitim strukturama. Ne zauzimaju mnogo prostora što je još jedna od njihovih pozitivnih karakteristika.

Bezbednost na radnom mestu

Radno okruženje mora biti maksimalno zaštićeno kako je propisano Zakonom o bezbednosti na poslu. Upravo se ovim posebnim industrijskim otiračima povećava sigurnost na poslu i zaštita od mnogostrukih rizičnih poslova,  posebno u industrijskim sektorima. Ergonomsko – bezbednosni otirači povećavaju stabilnost na poslu. Nema više padanja na mokrim površinama i otežnog kretanja po suvom tlu.

Otežani uslovi gde se posao obavlja u jednom položaju neće više predstavljti  problem. Industrijske podloge smanjiće bolove u nogama, a poslovi će se raditi brže i lakše.